Implementering af strategi

Branding- og kommunikationsstrategi 

 • Implementering af en branding- og kommunikationsstrategi omhandler brandets vedtagne  identitet, som i modtagernes bevidsthed nu skal iscenesættes gennem en strategisk kommunikationsindsats, som målrettes de valgte eksterne målgrupper
 • Kommunikationsindsatsen fokuserer på udvalgte dele af virksomhedens eller organisationens brand, som i særlig grad kan være med til at give den en unik konkurrencefordel

 • Kommunikationsindsatsen tager udgangspunkt i de kernehistorier, som man har valgt at arbejde videre med og som danner en fælles referenceramme for alle interessenter

 • Kernehistorierne skal formidles og vinkles på den rigtige måde

 • Kernehistorierne skal distribueres via de rigtige trykte-, digitale- eller sociale kommunikationskanaler, som har den største koncentration af hver målgruppe

 • Vi anbefaler ofte, at der internt i virksomheden eller organisationen nedsættes en styregruppe, som er ansvarlig for implementering af den nye branding- og kommunikationsstrategi

 • Denne styregruppe bør bestå af en række udvalgte ledere fra virksomheden eller organisationens ledelse og relevante afdelinger samt repræsentanter fra Albæk Kommunikation

 

Implementering af kommunikationspolitik 

Når der udarbejdes en kommunikationspolitik, skal man:
 • Sikre at kommunikationspolitikken er konsistent i forhold til organisationens andre politikker
 • Tillade en vis grad af selvbestemmelse og fortolkning. Politikker skal ikke være for specifikke eller dikterende, men blot vise den overordnede vej 
 • Skrive kommunikationspolitikken ned
 • Videreformidle kommunikationspolitikken til alle i organisationens administrative afdelinger
En kommunikationspolitik giver svar på følgende spørgsmål:
 • Formål med kommunikationspolitikken
 • Målgrupper
 • Værdier, visioner og mål
 • Medier
 • Målinger
 • Fordeling af ansvar
 • Værktøjer
Vi indgår som virksomheden-, organisationen- eller kommunens faste marketing- og kommunikationskonsulent, hvor vi løser forskelige strategiske opgaver såvel som tekstopgaver baseret på et fast honorar eller på abonnement. 

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ja tak - ring mig op
Lad os mødes og gennemgå dine muligheder Ja tak - book et møde