Skriftlige cases

Case 1

Branding og markedsføring af et kommunalt udbudt boligudviklingsprojekt i X-købing Kommune 

Opgaven  

Offentligt udbud af et 12 ha stort grundareal. Grundarealet er udlagt til et nyt bolig- og byudviklingsområde i X-købing Kommune, hvor der skal opføres ca. 900 boliger bestående af blandede boformer. 

Albæk Kommunikation hjalp X-købing Kommune med at løse følgende opgaver:

 • Definere de forskellige målgrupper i form af investorer, bygherrer og rådgivere
 • Udarbejde en branding- og kommunikationsstrategi
 • Udarbejde en content marketing strategi
 • Udarbejde en kernefortælling om X-købing Kommune og det nye boligudviklingsområde. Kernefortællingen gav målgrupperne svar på følgende spørgsmål:   
 • Hvorfor investere i boliger i X-købing Kommune?
 • Hvordan er X-købing kommunen som bosætningskommune?
 • Hvordan ser befolkningsprognosen ud for kommunen?
 • Konklusion af analyse af efterspørgslen efter boliger?
 • Hvordan er erhvervslivet i kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af jobs i kommunen og hvilke jobs udbydes primært?
 • Hvilke og hvor mange uddannelsestilbud tilbyder kommunen?
 • Hvilke og hvor mange kultur- og fritidsaktiviteter tilbyder kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af daginstitutioner o.l. i kommunen? 

Derudover hjalp vi X-købing Kommune med at strukturere og formulere udbudsvilkår, medieplan og pressestrategi samt udarbejde et storyboard og manuskript til brug for produktion af præsentationsvideo for det pågældende projekt.

 

***

 

Case 2

Branding og markedsføring af et nyt bolig- og erhvervsudviklingsområde i X-købing Kommune på den årlige ejendomsmesse MIPIM i Cannes 

Opgaven  

X-købing Kommune ønsker at brande og markedsføre kommunen og et nyt og større bolig- og erhvervsområde på året internationale ejendomsmesse, MIPIM, i Cannes, overfor især bygherrer, investorer samt rådgivere. 

Fuldt udbygget vil det nye bolig- og erhvervsområde rumme 2-2.500 boliger og 3-5.000 nye arbejdspladser. I erhvervsområdet er der udlagt ca. 250.000 m2 grundareal for etablering af virksomheder, hotelvirksomhed og andre byorienterede erhverv. 

Albæk Kommunikation hjalp X-købing Kommune med at løse følgende opgaver:

 • Udarbejde en branding-, marketing- og kommunikationsstrategi for hvert udviklingsområde
 • Definere målgrupper i form af investorer, bygherrer og rådgivere
 • Udarbejde en content marketing strategi
 • Udarbejde en kernefortælling om det nye bolig- og erhvervsudviklingsområde. Kernefortællingen gav målgrupperne svar på følgende spørgsmål:
 • Hvorfor investere i X-købing Kommune?
 • Hvordan er X-købing Kommune som bosætnings- og erhvervskommune?
 • Hvad er konklusionen på seneste befolkningsprognose for kommunen?
 • Hvad er konklusionen på seneste analyse af efterspørgslen efter boliger i kommunen?
 • Hvordan er erhvervslivet i kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af jobs og hvilke typer af job er der primært at få i kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af uddannelsestilbud i kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af daginstitutioner i kommunen?

Derudover hjalp vi X-købing Kommune med at strukturere og formulere udbudsvilkår, medieplan og pressestrategi og invitationer til brug før, under og efter MIPIM samt udarbejde et storyboard og manuskript til brug for produktion af præsentationsvideo for det pågældende projekt.

Albæk Kommunikation har mere end 25 års erfaring med deltagelse og afholdelse af events på MIPIM. Derfor rådgav vi også X-købing Kommune i forhold til at afholde møder på MIPIM – herunder hvorldan man sikrer et optimalt udbytte af disse møder og hvordan den efterfølgende opfølgning på møderne skal struktureres.    

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ja tak - ring mig op
Lad os mødes og gennemgå dine muligheder Ja tak - book et møde