Case 1

X-købing Kommunes branding og markedsføring af nyt bolig- og erhvervsudviklingsområde på den årlige ejendoms-og investeringsmesse MIPIM i Cannes

 

Opgaven 

X-købing Kommune, som har igangsat udviklingen af et større bolig- og erhvervsområde nær ved én af kommunens S-togsstationer. 
 
Fuldt udbygget vil det nye bolig- og erhvervsområde rumme 2-2.500 boliger og 3-5.000 nye arbejdspladser og der er udlagt ca. 250.000 m2 grundareal for etablering af virksomheder, hotelvirksomhed samt byorienterede erhverv.
 
X-købing Kommune ønsker at promovere dette udviklingsprojekt overfor bygherrer, investorer og rådgivere på den årlige ejendomsmesse MIPIM i Cannes. 
 
Albæk Kommunikation hjalp i den forbindelse X-Købing Kommune med at:
 
 1. Definere de forskellige målgrupper bestående af bl.a. investorer, bygherrer, rådgivere og borgere
 2. Udarbejde en branding-, kommunikations- og content marketing strategi for projektet og udviklingsområdet
 3. Udarbejde en kernefortælling om det nye bolig- og erhvervsudviklingsområde, der også indeholdte udbudsvilkår og som iøvrigt gav svar på følgende spørgsmål: 
 • Hvorfor investere i X-købing Kommune?
 • Hvordan er kommunen som bosætnings- og erhvervskommune?
 • Hvordan ser befolkningsprognosen ud for de kommende år?
 • Hvordan er efterspørgslen efter boliger i kommunen?
 • Hvilke typer af erhvervsvirksomheder er der i kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af jobs i kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af uddannelsestilbud i kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen?
 • Hvordan er udbuddet af daginstitutioner i kommunen?  
 • Hvordan forløber samarbejdet mellem den enkelte bygherrer/investor og kommunen?

Kontakt Kurt Albæk eller Andreas Albæk og hør mere om, hvordan vi griber sådan en opgave an.

 

Case 2

Branding og markedsføring af et kommunalt udbudt boligudviklingsprojekt i X-købing Kommune

 

Opgaven 

Offentligt udbud af et 12 ha stort grundareal udlagt til bolig- og byudviklingsområde i X-købing Kommune, hvor der skulle opføres ca. 900 boliger bestående af blandede boformer. 
 
Albæk Kommunikation hjalp i den forbindelse X-Købing Kommune med at:
 
 • Definere målgruppen i form af både investorer, bygherrer og rådgivere 
 • Udarbejde en branding- og kommunikationsstrategi 
 • Udarbejde en medieplan inkl. pressedækning
 • Udarbejdelse af storyboard til brug for produktion af video om kommunen om projektet  
 • Udarbejde en content marketing strategi, herunder udarbejde en kernefortælling om det nye boligudviklingsområde, der bl.a. gav svar på:
 • Hvorfor investere i boliger i X-købing Kommune?
 • Hvordan er X-købing Kommune som bosætningskommune?
 • Hvordan ser befolkningsprognosen ud?
 • Hvad konkluderer analysen af efterspørgslen efter boliger? 
 • Hvordan er erhvervslivet?
 • Hvordan er udbuddet af jobs?
 • Hvordan er udbuddet af uddannelsestilbud?
 • Hvordan er udbuddet af kultur- og fritidsaktiviteter? 
 • Hvordan er udbuddet af daginstitutioner o.l.?  
 • Hvad kendetegner samarbejdet mellem den enkelte bygherre/investor og kommunen?
 • Som afslutning hjalp vi også kommunen med at implementere ovenstående branding- og kommunikationsstrategi

Kontakt Kurt Albæk eller Andreas Albæk og hør mere om, hvordan vi griber sådan en opgave an.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ja tak - ring mig op
Lad os mødes og gennemgå dine muligheder Ja tak - book et møde