City Development Group

City Development Group – et stærkt rådgivningsteam inden for byudvikling 


City Development Group


Urban Strategy, Realise ApS og Albæk Kommunikation udgør et strategisk samarbejde under navnet City Development Group. Teamet tilbyder rådgivning indenfor byudvikling, hvor der fokuseres på strategi og planlægning, økonomi og marked samt branding, kommunikation og markedsføring.

Download præsentation af City Development Group her.

Strategisk rådgivning omkring byudvikling og by omdannelse

City Development Group tilbyder kommuner og byudviklingsselskaber strategisk rådgivning omkring byudvikling og by omdannelse. Vores ambition er at være den foretrukne totalrådgiver for kommuner og byudviklingsselskaber indenfor strategi og planlægning, økonomi og marked samt branding, kommunikation og markedsføring.

Vi udarbejder strategi, planlægningsgrundlag, omkostningsanalyser i relation til byudvikling, konvertering af erhvervshavne for anden anvendelse, konkurrent- rentabilitets-, afkast- og absorberingsanalyser (analyser af den markedsmæssige efterspørgsel efter boliger og erhvervsarealer fra lejere/brugere og investorer) samt de økonomiske effekter m.v.

Vi udvikler også branding- og kommunikations- og markedsføringsstrategien og sikrer at den forankres de rigtige steder.


City Development Group bygger på erfaring med byudvikling

City Development Group bygger på mange års erfaring med byudvikling City Development Group har sammenlagt mere end 100 års erfaring med byudvikling og byudviklingsprojekter.

Det betyder, at vi ved, hvordan vi analyserer samfundets og kommunens forventede økonomiske og demografiske udvikling, efterspørgslen i markedet efter bolig- og erhvervsarealer og projektets økonomiske potentiale og afkast, som især er afgørende for kommunen, byudviklingsselskabet og eventuelle andre investorer.

Med afsæt i skarpe analyser er vi i stand til at fastlægge en effektiv branding-, kommunikations- og marketingstrategi for det konkrete byudviklingsprojekt samt kommunen, hvor strategien eksekveres parallelt med selve projektets forskellige faser.   


City Development Group bygger også på mange års samarbejde

Alle parter i City Development Group har gennem flere år samarbejdet om flere af de større udviklingsprojekter i Danmark.

Derfor ved vi, hvad der skal til for at få et byudviklingsprojekt til at lykkes. Og vi kender hinandens kompetencer og ved, hvor afgørende det er, at vi hurtigt får et samarbejde til at flyde mellem byudviklingsorganisationen, øvrige interessenter og rådgivere, når det handler om at transformere brande og markedsføre større byområder og byudviklingsprojekter og ikke mindst få sat den enkelte kommune på landkortet.
Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?
Ja tak - ring mig op
Lad os mødes og gennemgå dine muligheder Ja tak - book et møde